Eldreomsorg: 3 måter Norge inspirerte meg

Helsepersonellinnovatører i Norge har invitert meg til å tale på forskjellige leder- og sikkerhetsmøter. Jeg har også hatt gleden av å bruke tid på å besøke barnehager. Anders Fiji, leder for kvalitetsforbedring ved Norsk helsevesen kunnskapssenter, fungerte som mentor. Vi besøkte pasienter, omsorgspersoner og helsepersonell i langvarige omsorgsfasiliteter.

I Norge, som i mange andre land, blir befolkningen eldre og sykdomsbyrden øker. Eldreomsorg trenger nye design og nye modeller. Her er tre ting som inspirerte meg mest på min tur til Norge.

1. Hev forventningene om hva pasienter kan gjøre for helsen sin

Før jeg dro til Norge, hadde jeg aldri hørt et begrep populært over hele Europa: bosetting. Reintegrasjon er hvordan det høres ut – å hjelpe folk tilbake til deres evne til å ta vare på seg selv og helsen. Det går utover rehabilitering for å gi omfattende støtte til pasienter som kommer seg etter akutt behandling og kommer hjem.

Et dedikert team av ergoterapeuter, sosialarbeidere, fysioterapeuter og sykepleiere jobber med pasienter hjemme. De gir omfattende rehabilitering og støtte til daglig husarbeid, med erkjennelsen av at denne støtten avtar etter hvert som pasienten tar mer og mer av denne omsorgen selv. Hele tilnærmingen avhenger ikke bare av deres kliniske behov, men hva som er viktigst for dem – hvilke helsemål de ønsker å oppnå. Du vil bygge på pasientens formue og ikke være under dagens stress.

Thomas Lestad, leder for klageteamet, ledet meg på en læringsreise. Ideen, importert fra en kommune i Danmark, ble vedtatt i 2012 for å svare på økende behov og ressursbegrensninger. Teamet har nå vokst til 25 heltidsansatte. I tillegg til fantastiske pasientresultater, sparte teamet samfunnet 3,5 millioner dollar i mindre kostbar pleie i fjor.

Jeg besøkte en pasient som bodde i et samfunn med uavhengig hjelp etter at han fikk et stort hjerneslag i mai i fjor. Garley, 71, kommer helt sikkert til å havne på et sykehjem på mange sykehjem i USA der avhengighet nærmest oppmuntres. I stedet gjennomgikk han støtte for reintegrering. Det var kult å se denne fyren leve uavhengig.

På et tidspunkt kom jeg ned med ham og tilbød å åpne døren. Reintegrasjonspersonalet ba meg i utgangspunktet om å komme tilbake og la ham gjøre det selv. Jeg ville ha vært tilbøyelig til å hjelpe Jarl, men Thomas og teamet hans hadde en annen holdning. De oppmuntrer og gjør det mulig for pasienten å gjøre dette for seg selv. Og de fant ut at hvis de bryr seg om mennesker, ikke dem, kan de oppnå det tredoble målet for IHI om bedre helse, bedre pleie og lavere kostnader.

2. Sikkerhet og pasientfokus i langvarig omsorg

Vi besøkte også Oppsalhjemmet-Stovner, et langvarig omsorgsanlegg, og møtte et innovativt og dedikert lederteam med en fremtidsrettet tilnærming til sikkerhet og fokus på pasienten. Doktor. Stefan Orr og teamet hans viser oss hvordan sikkerhet i langvarig omsorg kan bidra til å beskytte innbyggerne. Overalt hvor jeg så, så jeg flytskjemaer over enhver potensiell feil. De lever hver dag og spør: “Hva er viktig for deg?” De ser utbredte beboere ikke bare forfølge kliniske mål og resultater, men også fokusert på sosial støtte og livskraft.

Hver beboer hadde et oppslagstavle med et spørsmål: “Hva er viktig for deg?” Og deres svar. En mann sa at han ønsket å spise skotsk hver natt klokken 17. En annen pasient sa at hun aldri ønsket å bli tatt ut av rommet sitt uten sminke.

Han minnet meg hvor langt vi må kutte for å sikre ikke bare trygg omsorg, men også sosiale bånd og liv i langvarig omsorg.

3. Viktigheten av ledelse i å skape en visjon og en tegnkultur

Jeg snakket på en konferanse med 800 helsepersonell organisert av Helsedirektoratet. Jeg var heldig å holde plenumet mitt kort tid etter helse- og velferdsminister Bint Hui, som spredte et sterkt budskap om kultur og formet et gjennomsiktig og åpent system. Bennett var modig nok til å si at systemet var mindre trygt i år sammenlignet med i fjor, og han oppfordret både ansatte og pasienter til å komme frem når de ser noe helt galt.

I et godt eksempel på skjønnheten til “og” i stedet for “eller”, deler Bint også en visjon som går utover helsevesenet alene. Han ser helsevesenets rolle i å fremme helse i samfunnet. Hans visjon minnet meg om det tredobbelte målet – å holde mennesker sunne, samtidig som de tar bedre vare på dem når de er syke.

Folk fra hele verden inviterer meg til å undervise dem, men jeg lærer like mye når jeg reiser. Jeg er takknemlig for alt jeg har lært av Norges gode eldreomsorg. Hvordan tar du opp disse tankene? Legg igjen tankene dine i en kommentar.